fbpx

Rodzina programów Code For Green® to autorski pomysł Fundacji. Rozwijając go, od 2018 roku uczymy dzieci i młodzież przyrody, ochrony środowiska oraz technologii cyfrowych.

W pracowni CfG i w terenie

Program realizowany jest na 3 poziomach edukacji: przedszkolnej, wczesnoszkolnej (7-12 lat) i szkolnej (13-19 lat). Zadaniem dwóch pierwszych programów jest powrót dzieci do głębokiego doświadczania przyrody oraz zbudowanie w dzieciach postawy aktywnej wobec technologii informatycznych. Program pracy z dziećmi realizowany jest podczas zajęć przedszkolnych i szkolnych.

Trzeci poziom to kompleksowy program edukacyjny, w którym uczymy tego, jak rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą nowych technologii i programowania. Zawsze rozwijamy kompetencje miękkie i cyfrowe nauczycieli oraz wspólnie wdrażamy nowe metody pracy z uczniem. Budujemy też pracownie edukacyjne w szkołach i przedszkolach.