fbpx

Rodzina programów Code For Green® to autorski pomysł Fundacji. Rozwijając go, od 2018 roku stawiamy na sprawczość w edukacji na rzecz środowiska. Uczymy dzieci i młodzież przyrody, ochrony środowiska oraz technologii cyfrowych.

W FFIS zajmujemy się dwoma spośród istotnych scenariuszy przyszłości: zmianami w środowisku naturalnym i postępem technologicznym. Co więcej uważamy, że postęp technologiczny powinien być skorelowany z wyzwaniami środowiskowymi. Innymi słowy bez względu na to czy zmiany środowiskowe będą miały wymiar katastroficzny (katastrofa klimatyczna i zanik bioróżnorodności) czy rozwój gospodarczo-społeczny będzie zrównoważony środowiskowo (co jest celem naszych działań), to technologia odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów, a praktyczna edukacja oparta na sprawczości przygotuje młodych ludzi do funkcjonowania w nowym świecie.

W pracowni CfG i w terenie

Dlatego skupiamy się na budowaniu postaw proaktywnych poprzez realizację programów edukacyjnych nastawionych na rozwiązywanie problemów środowiskowych za pomocą technologii i programowania. Pracujemy z problemami lokalnymi pokazując ich wartość globalną. Rozbudzamy w dzieciach empatię i zrozumienie dla przyrody. Opracowaliśmy autorską metodę pracy wykorzystując Design Thinking (projektowanie rozwiązań), empatyzację, myślenie projektowe, dzięki której uczniowie projektują rozwiązania informatyczne dedykowane problemom środowiskowym (program #CodeForGreen®). Uczymy, jak wdrażać swoje projekty, doprowadzać do zmian, wzmacniać zaangażowanie dziewcząt w obszary STEAM, redukować zagrożenia depresją klimatyczną dzieci (program #YoungChangeMaker), jak wywoływać zmiany społeczne i w lokalnych politykach (program #CodeForGreenEmbassy). Stymulujemy krytyczne myślenie, kreatywność, moc sprawczą poprzez tworzenie rzeczywistych rozwiązań. Wyzwalamy i pomagamy utrzymać pasję nauczycieli, rozwijamy ich kompetencje i umiejętności samodzielnego kreowania rzeczywistości edukacyjnej – są dla nas kluczowymi partnerami. Pracujemy bezpośrednio z przedszkolami i szkołami w projektach długoterminowych, nastawionych na realizację jakościowych programów. Dzięki temu szkoły stają się centrum społecznej aktywności klimatycznej i środowiskowej, katalizatorem zmian społecznych i lokalnych polityk. Budujemy nowoczesne, innowacyjne, otwarte i przyjazne laboratoria Code for Green gdzie edukujemy integrując zagadnienia przyrodnicze i technologiczne z umiejętnościami miękkimi. Wszystkie programy realizujemy w sposób zwinny (Agile).