fbpx

Projekt przedszkolny w Starym Folwarku

„Przyroda – Suwalszczyzna – Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Beneficjent: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Partner: Gmina Suwałki

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Termin realizacji: 01-09-2019 do 31-06-2020

skontaktuj się z nami

co możemy wspólnie zrobić?

kontakt