fbpx

Lepsza Edukacja 2021 -podsumowanie konferencji

tekst: Janusz M. Molenda | foto: arch. organizatorów

Rekordowa liczba – ponad 1100 uczestników wzięło udział w zorganizowanej już po raz 12 konferencji popularno-naukowej z cyklu LEPSZA EDUKACJA, jaka odbyła się w tym roku we Wrześni z inicjatywy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 i Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni pod patronatem merytorycznym Code for Green. Przebiegała pod hasłem „Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną współpracę”.

Aktualny temat, wzbogacony doświadczeniami ostatnich miesięcy, wypełnionych nauką zdalną w szkołach okazał się interesujący zarówno dla prelegentów występujących w czasie konferencji jak i edukatorów. Z pewnością brak bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami ograniczył w znacznym zakresie właściwy sposób przekazywania wiedzy i weryfikację osiągnięć uczniów. Pozwolił jednak sprawdzić skuteczność metod nauki na odległość, do czego przygotowywały nauczycieli poprzednie edycje wrzesińskiej konferencji. Przez lata prezentowaliśmy nowoczesne techniki, programy i urządzenia, które sprawdziły się w covidowo-pandemicznej rzeczywistości.

Profesor Stanisław Dylak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachęcał, aby mimo ograniczeń nie rezygnować z wychowywania młodego pokolenia do wolności i rozwijania kreatywności uczniów. Takie podejście do nauki zawsze będzie procentować w przyszłości.

Jak ważne jest wychowywanie w ekologicznym poczuciu odpowiedzialności za środowisko obecnie i w przyszłości mówiły dr Małgorzata Snarska-Nieznańska z Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych i dziennikarka Małgorzata Gołota, zachęcające do realizacji programu Code for Green. Podkreślały, jak ważne jest mówienie w szkołach o zmianach klimatu.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja ekologiczna – podkreślała Małgorzata Snarska-Nieznańska – ale ważne jest także to, aby była efektywna. Musimy myśleć o klimacie jako o wyzwaniu i kryzysie, dlatego tak istotne jest dobre, praktyczne nauczanie połączone z umiejętnościami. Dzieci i młodzież zdają sobie doskonale sprawę z zagrożeń klimatycznych. Musimy tę ich wiedzę wykorzystać i ukierunkować na właściwe rozwiązania, współkreować i zaszczepiać krytyczne myślenie.

Efekty mogą być wówczas podobne do tych, jakie przedstawiła Małgorzata Gołota, pokazując przykład nastolatka, który zebrał odpowiednie fundusze i zaangażował się w walkę z zanieczyszczeniem mórz i oceanów, w wyławianie z nich plastiku. Można też wykorzystywać plastik do wytwarzania z niego ekologicznych cegieł służących do budowy domów, co dzieje się np. w Kolumbii czy w Meksyku, gdzie sztuczną skórę wytwarza się z kaktusów. W Polsce nie mamy jeszcze takich osiągnięć, jak chociażby w niedalekiej Skandynawii, ale powstające w szkołach pracownie Code for Green są tego dobrym zaczątkiem. Należy zatem dostarczać nauczycielom odpowiedniej wiedzy, a poprzez ich przekaz inspirować uczniów do podejmowania samodzielnych badań. Pracownie takie powstały już we Wrześni, a jedna z nich w SSP nr 6.

Wielu prelegentów prezentowało zdobycze technologiczne współczesnej oświaty bardzo przydatne w zdalnym przekazywaniu wiedzy. Strateg globalnej edukacji Giancarlo Brotto z Kanady dzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi wpływu pandemii na nauczanie w innych krajach. Okazało się, ze doświadczenia zarówno polskich nauczycieli jak ich zagranicznych kolegów są podobne. O psychologicznych aspektach i problemach jakie towarzyszą zdalnemu nauczaniu mówiła trenerka z Code for Green – Justyna Józefowicz.

Wątek ten pojawił się także w dyskusji na zakończenie pierwszego dnia konferencji. Naukowcy i eksperci starali się podsumować kilka ostatnich miesięcy nauki na odległość, wskazując zarówno na ograniczenia techniczne i szybką potrzebę uzupełnienia braków laptopów, konieczność wyposażenia w nie nauczycieli często pracujących na własnym sprzęcie jak i doposażenia szkół. Wskazywano na brak motywacji uczniów i brak wzajemnych relacji rówieśniczych, jakie istnieją w zwykłym codziennym życiu szkoły i sprzyjają chęci rywalizacji i wzajemnej pomocy.

Równie interesujący jak pierwszy dzień konferencji, transmitowany na żywo na stronie internetowej ze studia zorganizowanego we Wrzesińskim Ośrodku Kultury i łączy rozsianych po Polsce oraz Kanadzie, był drugi dzień warsztatowy. Spośród 60 zróżnicowanych tematycznie zajęć każdy mógł wybrać coś dla siebie. Skorzystało z tej możliwości blisko 1000 osób, głównie nauczycieli. Ciekawy był także wykład dra Lecha Mankiewicza, astrofizyka i popularyzatora nauk przyrodniczych, który tym razem podzielił się z uczestnikami swoimi przemyśleniami z ostatnich pięciu miesięcy nauki fizyki w szkole podstawowej. Opinie, jakie napływały w czasie konferencji i po jej zakończeniu od odbiorców, świadczą o potrzebie i celowości zorganizowania wrzesińskiej konferencji oraz trafności tematu.