fbpx

Nowoczesne technologie od przedszkola – w Krasnopolu

Żeby przygotować małe dziecko do świadomego korzystania z nowoczesnych narzędzi, potrzebna jest wiedza pedagogiczna, technologiczna oraz dostosowany do wieku dziecka sprzęt.

Z tą myślą razem z samorządem Gminy Krasnopol zadbaliśmy o zrównoważoną edukację cyfrową dzieci w przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu. W ciągu jednego roku szkolnego 2018/2019 podnieśliśmy jakość oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedszkolnego w grupie 70 uczniów.

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny

Wprowadziliśmy do przedszkola dodatkowe zajęcia oparte o TIK (Technologia i Komunikacja) w kształtowaniu kompetencji najmłodszych dzieci.

Kompetencje kluczowe dzieci rozwijały dzięki zajęciom z języka angielskiego, zajęciom z „kodowania na dywanie”, zajęciom przyrodniczym metodami praktycznymi w Wigierskim Parku Narodowym, zajęciom muzycznym i muzyczno-tanecznym, a także warsztatom wirtualnej rzeczywistości (VR).

Na wyjazdach i zajęciach z nauczycielem dzieci rozwijały postawy przedsiębiorczości i kreatywności, poznając żywe przykłady takich inicjatyw.

Dzieci potrzebujące specjalistycznego podejścia i wyrównania ich szans edukacyjnych mogły liczyć na zajęcia korekcyjno-ruchowe, konsultacje z psychologiem oraz logopedyczne.

Wyposażenie przedszkola w sprzęt IT

Przedszkole zostało wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne:

 • maty do kodowania,
 • roboty typu ozobot, photon,
 • zestawy do zajęć w przyrodzie zawierające m.in. lornetki, mikroskopy, siatki do łapania owadów,
 • zestawy „Posłuchaj owadów”,
 • zestawy do biodegradacji odpadów,
 • model obiegu wody w przyrodzie,
 • wyposażenie ogródka przyprzedszkolnego,
 • maty,
 • ławeczki sensoryczne,
 • zestaw Logopedia,
 • sprzęt elektroniczny wysokiej jakości (laptopy dla nauczycieli, drukarki, skanery, monitory interaktywne, tablety dla dzieci)

Kształcenie kadry pedagogicznej

Wychodzimy z założenia, że efekty projektu mają być trwałe w każdej placówce, w której jako fundacja ekspercka przekazujemy swoje know-how. Dlatego kluczowym dla kontynuacji rozwoju kompetencji jest wyposażenie w nie nauczycieli. W szkoleniach skupiliśmy się na nauczania z TIK (z certyfikatem VCC) oraz kompetencjach społecznych.

Edukacja ekologiczna

W projekcie realizowane były zajęcia z edukacji ekologicznej, które przybliżyły dzieciom znaczenie lokalnych walorów przyrodniczo-środowiskowych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, w szczególności związanych z życiem na obszarach chronionych. Dzięki nim również nauczyciele wzbogacili swój warsztat o innowacyjne formy prowadzonych zajęć. To gwarancja, że kolejne dzieci z Krasnopola będą poznawały zagadnienia związane z przyrodą, jej ochroną, zdrowym życiem, aktywnością fizyczną, bezpieczeństwem, zawodami tradycyjnymi i przyszłości, tradycjami i kulturą – w sposób nowoczesny i świeży, co w terenach wiejskich ma niebagatelne znaczenie dla wyrównywania ich szans na lepszą przyszłość.

Wycieczka przyrodnicza z przewodnikiem z Wigierskiego Parku Narodowego

Projekt „Przedszkolaki poznają świat przyrody, tradycji i życia mieszkańców Suwalszczyzny z TIK – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków w Gminie Krasnopol” zrealizowaliśmy w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Beneficjent: Gmina Krasnopol

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Termin realizacji: 01-09-2018 do 31-06-2019

skontaktuj się z nami

co możemy wspólnie zrobić?

kontakt