fbpx

Cele

Przygotowujemy dzieci i młodzież do wyzwań przyszłości. Dlatego uczymy, jak rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne za pomocą technologii.

Przyszłość to zmiany środowiskowe i postęp technologiczny. To złożoność współzależnych systemów, w których dostosowywanie się do zmian i empatia będą kluczowymi umiejętnościami całego pokolenia. Dzisiejsza młodzież będzie potrzebować tych nowych kompetencji. Przyszłość to wreszcie niepewność szybko postępujących zmian. Krytyczne myślenie, dostrzeganie realnych potrzeb i celowość działań adresujących konkretne problemy będą tym, czego rynek i społeczeństwo będą wymagać od pracownika i obywatela nowoczesnego świata.

Bez względu na to, czy obawiamy się katastrofy klimatycznej, czy wierzymy w zrównoważony rozwój, który nas przed nią zabezpieczy, technologia pomoże nam zaadresować oba wyzwania. To narzędziowe postrzeganie technologii pozwala również, na powrót dawnego paradygmatu - jej usługowego charakteru wobec człowieka, chroniąc nas przed uzależnieniami czy manipulacją.

Świadomi wyzwań jutra, które rodzą się teraz, podejmujemy je razem z dziećmi, młodzieżą i ich nauczycielami już dziś. Edukację środowiskową łączymy z nowoczesną technologią i programowaniem. Uczymy, jak rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne, jak wykorzystywać do tego empatię, design thinking czy myślenie projektowe. Pozwalamy na samodzielne myślenie, kreatywność, działanie i tworzenie rzeczywistych rozwiązań. Wyzwalamy pasję nauczycieli.

W naszych programach młodzież uczy się:

  • kreatywności,
  • krytycznego i strategicznego myślenia,
  • sprawczości i odpowiedzialności za własne działania,
  • innowacyjności i projektowania rozwiązań,
  • prowadzenia badań środowiskowych i społecznych,
  • programowania, robotyki i AI,
  • przywództwa.

Nasze programy są jakościowe i długoterminowe, przeciwdziałają uzależnieniom technologicznym, wzmacniają rolę dziewcząt w zakresie STEAM, pomagają w tworzeniu ekosystemu zmiany.
Fundacja tworzy programy i projekty, które rozpoznają lokalne uwarunkowania i podejmują wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, polityki społecznej i wdrażania dialogu społecznego.

doświadczenie

Fundacja działa od 2017 roku i od tego czasu zrealizowała szereg projektów, edukując nauczycieli i uczniów, wyposażając pracownie informatyczne i przyrodnicze oraz świetlice. Opracowana i stale rozwijana autorska metodologia z każdym rokiem wzbogaca know-how zespołu i beneficjentów rodziny programów edukacyjnych Code For Green.

team for green

Zespół Fundacji składa się z doświadczonych ekspertów i menedżerów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji, edukacji, ochronie środowiska i projektach zorientowanych na prawa obywatelskie. Fundacja współpracuje z doświadczonymi trenerami i zapewnia oparty na badaniach program nauczania dla wszystkich prowadzonych projektów. Działamy zwykle na pograniczu dziedzin i sektorów, rozumiejąc realia polskich szkół, instytucji badawczych czy organizacji pozarządowych. W stylu działania dążymy do "turkusowej organizacji", każdy członek zespołu jest partnerem przedsięwzięcia #CodeForGreen.

dr Małgorzata Snarska-Nieznańska

CEO / strateg

Agata Juzyk

Członkini Zarządu / projektowanie innowacji

Piotr Nieznański

zrównoważony rozwój

Małgorzata Lewandowska

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Justyna Józefowicz

rozwój osobisty & psychologia technologii

dr inż. Adam Turkot

robotyka & programowanie

prof. UAM dr hab. Damian Łowicki

badania środowiskowe

dla kogo

Nasze programy i projekty adresujemy do społeczności i szkół, które chcą kształcić aktywnych obywateli przyszłości. Od przedszkoli, przez szkoły podstawowe i średnie, po wyższe uczelnie - obejmujemy mentoringiem klasy i grupy uczniów i nauczycieli, zapewniając im dostęp do eksperckiej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności.

skontaktuj się z nami

Co możemy wspólnie zrobić?

kontakt