fbpx

GENEZA

Młodzi ludzie nie mają wątpliwości – świat który im zostawiamy stoi przed dwoma poważnymi wyzwaniami – kryzysem klimatycznym i technologiczną transformacją. Są to zupełnie nowe wyzwania, które wymagają nowoczesnych rozwiązań i kompetencji. Dlatego zdecydowaliśmy się tworzyć ekosystem edukacji i narzędzia, które dają poczucie sprawczości. Wypracowujemy je wspólnie z nauczycielami i dla nauczycieli. Wspieramy samorządy.

METODA

Jak to robimy? Łączymy edukację w zakresie ochrony klimatu, wód i bioróżnorodności z nowymi technologiami po to, by młodzi potrafili praktycznie rozwiązywać problemy. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów, uczymy młodych ludzi nie tylko proaktywnych postaw, ale przede wszystkim dostosowywania narzędzi do dynamicznie zmieniających się warunków. Umiejętności, które przekazujemy są uniwersalnymi kompetencjami na rynku pracy.

Korzystając m.in. z metod: empatyzacji, edukacji terenowej, Design Thinking, realizacji i wdrażania projektu, pokazujemy, jak myśleć kreatywnie i krytycznie, pracować zespołowo, prowadzić dialog społeczny, wprowadzać zmiany (program Code for Green®).
Jednocześnie wyzwalamy i pomagamy utrzymać pasję nauczycieli, rozwijamy ich kompetencje i umiejętności samodzielnego kreowania rzeczywistości edukacyjnej. To Oni są dla nas kluczowymi partnerami. Pracujemy bezpośrednio z przedszkolami i szkołami w projektach długoterminowych, dzięki czemu szkoły stają się centrum społecznej aktywności klimatycznej
i środowiskowej, katalizatorem zmian społecznych i lokalnych polityk.
Budujemy też innowacyjne, otwarte i przyjazne laboratoria Code for Green®. Tam integrujemy naukę zagadnień przyrodniczych i technologicznych z umiejętnościami miękkimi. Wszystkie programy realizujemy w sposób zwinny (Agile).
Pośród naszych Partnerów są m. in. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, parki narodowe, samorządy lokalne, biznes.

CO NAS WYRÓŻNIA

• Sprawcze metody edukacji
• Działania nastawione na efekt
• Nowoczesne rozwiązania technologiczne

NASZE PROJEKTY REALIZUJEMY W POLSCE, NIEMCZECH I CZECHACH AUTORSKĄ METODĄ CODE FOR GREEN©
• Code for Green® LivingLab
• Code for Green® MobilLab
• Code for Green® Junior
• Young Change Maker & Young Dialog Maker
• Sustainable ecosystem of climate education

Finansujemy działania z programów norweskich, unijnych (krajowych i regionalnych - EFR, EFS), środków prywatnych i korporacyjnych fundacji polskich oraz zagranicznych (Volkswagen Belegschaftsstiftung, terre des hommes, Fundacji Orange), publicznych środków zagranicznych (European Climate Foundation, DBU)

TEAM FOR GREEN

Zespół Fundacji składa się z doświadczonych ekspertów i menedżerów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji, edukacji, ochronie środowiska i projektach zorientowanych na prawa obywatelskie. Fundacja współpracuje z doświadczonymi trenerami i zapewnia oparty na badaniach program nauczania dla wszystkich prowadzonych projektów. Działamy zwykle na pograniczu dziedzin i sektorów, rozumiejąc realia polskich szkół, instytucji badawczych czy organizacji pozarządowych. W stylu działania dążymy do "turkusowej organizacji", każdy członek zespołu jest partnerem przedsięwzięcia #CodeForGreen.

dr Małgorzata Snarska-Nieznańska

CEO / strateg

Agata Juzyk

Członkini Zarządu / projektowanie innowacji

Piotr Nieznański

zrównoważony rozwój

Małgorzata Lewandowska

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Justyna Józefowicz

rozwój osobisty & psychologia technologii

dr inż. Adam Turkot

robotyka & programowanie

prof. UAM dr hab. Damian Łowicki

badania środowiskowe

skontaktuj się z nami

Co możemy wspólnie zrobić?

kontakt