fbpx

Przyrodnicze i cyfrowe kompetencje przedszkolaków z Puńska

Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Realizator: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Beneficjent: Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

Partner: Gmina Puńsk

Termin realizacji: 01-09-2020 do 31-07-2021