fbpx

POLKOWICKI DIALOG KLIMATYCZNY

W ostatnich latach jesteśmy coraz częściej świadkami niespodziewanych i gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak susze, powodzie, pożary, czy katastrofy ekologiczne. Wielu z tych zjawisk dałoby się uniknąć, gdyby udało się wprowadzić pilne działania w zakresie prowadzenia polityki środowiskowej. W odpowiedzi na te potrzeby powołaliśmy Polkowicki Dialog Klimatyczny – wydarzenie, które umożliwia wymianę doświadczeń i współdziałanie przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców oraz mieszkańców.

Zwieńczeniem wielomiesięcznych działań Fundacji FIS, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych NINA z zaangażowaną młodzieżą oraz dyskusji, debat jest spotkanie w ramach Polkowickiego Dialogu Klimatycznego, z którego wnioski posłużą do kształtowania lokalnej polityki klimatycznej Polkowic.

Zapraszamy do udziału! Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza.

  Imię i Nazwisko:

  Twój adres e-mail:
  (Wymagane)
  Kogo reprezentujesz:
  (Wymagane)
  Jaki jest Twój obszar działalności

  (Wymagane)

  RODO

  Termin Wydarzenia: 27 września 2023 r.

  Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

  Agenda wydarzenia:

  10:30 – 11:00 Rejestracja

  11:00 – 11:15 Otwarcie
  Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, zapoznanie uczestników z ogólnym celem i znaczeniem dialogu klimatycznego.

  11:15 – 11:30 Powitanie i przedstawienie grup interesariuszy
  Krótka prezentacja głównych osób zaangażowanych w organizację wydarzenia oraz ich ról.

  11:30 – 11:40 Przedstawienie agendy wydarzenia

  11:40 – 12:00 Zasady pracy i wartości Polkowickiego Dialogu Klimatycznego
  Prezentacja wartości i zasad, które będą przyświecać pracy podczas wydarzenia. Omówienie materiału wypracowanego przez młodzież na warsztatach dotyczących zasad dialogu klimatycznego, wstępna dyskusja.

  12:00 – 13:40 Stacje tematyczne
  Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i będą cyklicznie przechodzić przez 5 stacji tematycznych:

  • Manifest. Prezentacja głównych celów i przesłań dotyczących klimatu. Interaktywne dyskusje i wymiana opinii.
  • Słownik. Omówienie kluczowych terminów związanych z klimatem. Uczestnicy mogą zgłębić swoją wiedzę i wyjaśnić niejasności.
  • Doświadczenia norweskie. Prezentacja sukcesów i wyzwań Norwegii w obszarach wybranych spośród tych, które mieszkańcy Polkowic wskazali jako wyzwania. Inspirujące przykłady i możliwość pytań.
  • Badania zrealizowane przez młodzież. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez młodzież dotyczących zmian klimatu i ich skutków.
  • Propozycje projektów – Brainwriting. Przedstawienie pomysłów na lokalne projekty klimatyczne, jakie może realizować młodzież w projekcie.

  13:40 – 14:10 Prezentacja wyników prac stacji
  14:10 – 14:45 Dyskusja i wnioski
  14:45 – 15:00 Podziękowanie za udział w spotkaniu PDK. Zapowiedź kolejnych kroków.

  15.00 – 15.45 – warsztat dla młodzieży i mentorek