fbpx

Program Operacyjny Cyfrowa Polska w subregionie suwalskim

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych jako partner realizowała wraz z Fundacją VCC oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na terenie 49 szkół subregionu suwalskiego projekt wsparcia nauczycieli w nauczaniu programowania i kodowania w klasach 1-3 w standardzie VCC w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 3.2.

Celem tego projektu było podniesienie kompetencji 186 nauczycieli z 53 szkół podstawowych z terenu 26 gmin wiejskich województwa Suwalskiego.

Program projektu obejmował zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli z udziałem uczniów w asyście trenera oraz zapewnienie nauczycielom wsparcia trenera po zakończeniu zajęć. Uczniowie nabyli umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu po rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, takich jak programowanie. Działania dla nauczycieli były uzupełnione szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych oraz działaniami adresowanymi do kadry kierowniczej szkoły. W ramach realizacji projektu FFIS przekazała nauczycielom 186 laptopów do prowadzenia zajęć z programowania, , a 5 szkół otrzymało pracownie komputerowe.

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach wyjazdowych z kodowania w Bibliotece Miejskiej w Suwałkach oraz zobaczyły jak wykorzystuje rozwiązania technologiczne Fabryka Mebli Forte w Suwałkach – jedna z największych w Europie.

Projekt był realizowany od 1 września 2018 do 31 grudnia 2019.

Projekty dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.