fbpx

Projekt przedszkolny w Starym Folwarku

„Przyroda – Suwalszczyzna – Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych„Przyroda – Suwalszczyzna – Ja –program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku”.

Beneficjent: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Partner: Gmina Suwałki

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Termin realizacji: 01-09-2019 do 31-06-2020

Opis:

Projekt ma za zadanie podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedszkolnego w grupie 43 uczniów (27 dz i 16 chł) w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym w Starym Folwarku u poprzez:

1. realizację interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, który zakłada wprowadzenie dodatkowych zajęć opartych na TIK (Technologia i komunikacja) w nauczaniu:

a. rozwijających kompetencje kluczowe, w tym umiejętności naukowe/techniczne/matematyczne/językowe; (zajęcia z języka angielskiego; kodowanie na dywanie z ekspertem, z nauczycielem, w Bibliotece im. Marii Konopnickiej w Suwałkach; zajęcia przyrodnicze metodami praktycznymi z ekspertem, z nauczycielem, w WPN; zajęcia muzyczne z ekspertem; zajęcia muzyczno-taneczne z nauczycielem; warsztat z VR)

b. rozwijających właściwe postawy przedsiębiorczości/kreatywność/inicjatywność/innowacyjność; (zajęcia z nauczycielem, wyjazdy)

Dodatkowo przedszkole zostanie wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne (maty do kodowania, roboty typu ozobot, photon, zestawy do zajęć w przyrodzie zawierające m.in. lornetki, mikroskopy, siatki do łapania owadów, zestawy „Posłuchaj owadów”, zestawy do biodegradacji odpadów, obieg wody w przyrodzie; ogródek przyprzedszkolny z wyposażeniem itp.) , sprzęt elektroniczny wysokiej jakości (laptopy dla nauczycieli, drukarki, skanery, monitory interaktywne; tablety z obudowami dla dzieci, TV oraz zestaw Kineckt box itd.).

2. Realizację zajęć doskonalących kompetencje i umiejętności nauczania przedszkolnego w zakresie: a. nauczania z TIK (z certyfikatem VCC) ,

b. kompetencji społecznych

W projekcie realizowane będą zajęcia z edukacji ekologicznej, które mają przybliżyć dzieciom znaczenie miejsca życia, wartości społeczno-ekonomiczne wynikające z walorów przyrodniczo-środowiskowych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, w szczególności związanych z życiem na obszarach chronionych oraz wsparcie edukacji nauczycieli przedszkolnych w ww. zakresie w celu rozwinięcia form prowadzonych zajęć. Dzieci poznają zagadnienia związane z przyrodą, jej ochroną, zdrowym życiem, aktywnością fizyczną, bezpieczeństwem, zawodami tradycyjnymi i przyszłości, tradycjami i kulturą.

Wszystkie zajęcia realizowane są z pomocą TIK. Projekt zakłada edukację ekologiczną, na którą przeznaczone jest ponad 20 % budżetu.

skontaktuj się z nami

co możemy wspólnie zrobić?

kontakt