fbpx

Przedszkolaki w Starym Folwarku poznają nowoczesne technologie

Wraz z samorządem Gminy Suwałki zaprosiliśmy przedszkolaki ze Starego Folwarku nad Wigrami do… sięgnięcia w przyszłość. Nowoczesne technologie i metody rozwijania kompetencji przyszłości wkroczyły do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego.

W ciągu jednego roku szkolnego 2019/2020 podnieśliśmy jakość oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedszkolnego w grupie 43 uczniów.

Edukacja interdyscyplinarna

Kompetencje kluczowe dzieci rozwijały dzięki precyzyjnie dopasowanej mieszance dydaktycznej. Interdyscyplinarne podejście jest bardziej naturalne poznawczo dla małych dzieci i pozwala lepiej odnieść poznawaną wiedzę i umiejętności do realnego świata i jego wyzwań.

Były to zarówno zajęcia z języka angielskiego, jaki i z „kodowania na dywanie”, przyrodnicze warsztaty w Wigierskim Parku Narodowym, zajęcia muzyczne i muzyczno-taneczne. Wisienką na torcie nowoczesnych technologii były warsztaty wirtualnej rzeczywistości (VR).

Wirtualna rzeczywistość w praktyce przedszkolaka

W projekcie uwzględniliśmy też specjalne potrzeby części dzieci, które potrzebowały zajęć korekcyjno-ruchowych, konsultacji z psychologiem czy logopedą. Tylko w ten sposób mogły rozpocząć swoją przygodę z technologią w ochronie środowiska na równym poziomie z rówieśnikami.

Sprzęt IT dla przedszkolaków

Przedszkole zostało wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne:

 • maty do kodowania,
 • roboty typu ozobot, photon,
 • zestawy do zajęć w przyrodzie zawierające m.in. lornetki, mikroskopy, siatki do łapania owadów,
 • zestawy „Posłuchaj owadów”,
 • zestawy do biodegradacji odpadów,
 • model obiegu wody w przyrodzie,
 • wyposażenie ogródka przyprzedszkolnego,
 • maty,
 • ławeczki sensoryczne,
 • zestaw Logopedia,
 • sprzęt elektroniczny wysokiej jakości (laptopy dla nauczycieli, drukarki, skanery, monitory interaktywne, tablety z obudowami dla dzieci, TV oraz zestaw Kinect box)
Wstęp do rozszerzonej rzeczywistości przy pomocy aplikacji na tablecie (Augmented Reality)

Nowe kompetencje kadry pedagogicznej

W szkoleniach kadry, które są nierozłącznym elementem rozwojowych projektów edukacyjnych fundacji, skupiliśmy się na nauczaniu z TIK (z certyfikatem VCC) oraz kompetencjach społecznych. Przedszkole jako instytucja ucząca się to podejście gwarantujące rozwój kompetencji całej społeczności lokalnej.

Ekologia stosowana (od małego)

W projekcie realizowane były zajęcia z edukacji ekologicznej – to kluczowy element całej rodziny programów Code for Green rozwijanych przez Fundację FIS.

Warsztaty plastyczne w plenerze Wigierskiego Parku Narodowego

Co to znaczy, żyć na terenach chronionych? Czy to przeszkoda czy pomoc w rozwoju dla mojej wsi, regionu, kraju? Takie pytania zadawane już przedszkolakom budują nową (zieloną?) perspektywę przez kolejnym pokoleniem świadomych mieszkańców Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny,

Dzięki tym zajęciom również nauczyciele wzbogacili swój warsztat metodyczny. Zagadnienia związane z przyrodą, jej ochroną, zdrowym życiem, aktywnością fizyczną, bezpieczeństwem, zawodami tradycyjnymi i przyszłości, tradycjami i kulturą – „podawane” w sposób nowoczesny i świeży – to gwarancja, że lokalna społeczność wzmocni kompetencje przyszłości i potencjał ukryty w tym, co lokalne.


Projekt „Przyroda – Suwalszczyzna – Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku” zrealizowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Beneficjent: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Partner: Gmina Suwałki

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Termin realizacji: 01-09-2019 do 31-06-2020