fbpx

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych
1.	Administratorem strony internetowej jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Budzie Ruskiej 19 c, 16 -503 Krasnopol, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000682455, NIP: 8442359966, REGON: 367582420
2.	Przed korzystaniem z tej strony internetowej korzystający winien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację wszystkich zawartych w Regulaminie warunków i zobowiązanie do ich przestrzegania.
3.	 Wszelkie treści, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy i inne materiały udostępnione na tej stronie, są chronione prawem autorskim i pozostają własnością Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Bez wyraźnej zgody właściciela, zabrania się kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania wszystkich zawartych na stronie treści.
4.	Cytowanie treści opublikowanych na stronie internetowej, jest dopuszczalne jedynie z obowiązkiem podania źródła. 
5.	Publikowane treści na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej, medycznej, finansowej lub innych specjalistycznych porad. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych treści.
6.	Dostęp do dokumentów opublikowanych na stronie internetowej wymaga rejestracji Użytkownika w trybie wskazanym w Regulaminie. 
7.	Użytkownik dokonuje rejestracji drogą internetową wypełniając formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej.
8.	W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia obowiązkowych zgód i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podania następujących danych: 
a.	Imię i nazwisko,
b.	Adres elektroniczny e- mail.
9.	Wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu przy rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków tego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do wykonywania umowy następuje z chwilą aktywacji dostępu do zasobów strony internetowej. 
10.	Adres elektroniczny e-mail jest elementem niezbędnym i będzie służył do wysyłania dokumentów zamówionych przez Użytkownika 
11.	W przypadku braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Użytkownik drogą mailową otrzyma informację o odmowie utworzenia konta.
12.	Dokumenty opublikowane na stronie internetowej nieodpłatnie. 
13.	 Użytkownicy mogą udostępniać treści zawarte na tej stronie i publikować swoje komentarze i opinie na ten temat. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, naruszających dobre imię jakichkolwiek podmiotów, dyskryminujących, obraźliwych lub niezgodnych z zasadami dotyczącymi treści udostępnionych przez użytkowników.
14.	 Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić prywatność użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo ich danych osobowych. Wszelkie informacje gromadzone na stronie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.
15.	Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z tej strony internetowej lub związane z nią. Użytkownik korzysta z tej strony na własne ryzyko.
16.	Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie i będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.

udostępnij: