fbpx

Relacja z warsztatów Open Space „Bezgranicznie dbamy o klimat”. Inicjatywa klimatyczna EUKI

Warsztaty to część projektu, którego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej w szkołach. Spotkania przeprowadzone były Metodą Otwartej Przestrzeni – Open Space Technology, co umożliwiło swobodną dyskusję i podejmowanie tematów środowiskowych oraz klimatycznych ważnych dla poszczególnych regionów oraz interesariuszy. 

W twórczej i otwartej na dialog atmosferze pracowaliśmy nad wspólnym rozumieniem zmian klimatycznych, edukacji klimatycznej i ich wagi dla Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych Polski, Niemiec i Czech. W każdym regionie wypracowana została wspólna deklaracja klimatyczna oparta na zrozumiałym dla różnych grup języku.