fbpx

RODO

Polityka Prywatności

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych pracujemy w oparciu o wszystkie zasady obowiązujące Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 5 RODO – przestrzegamy obowiązków przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami: przejrzystości, rzetelności, legalności, celowości, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz bezpieczeństwa danych dzięki integralności i poufności.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym pracownikom, współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, z siedzibą w Budzie Ruskiej 19c, 16-503 Krasnopol.

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ffis.edu.pl lub adresu korespondencyjnego : Buda Ruska 19c 16-503 Krasnopol

3. Państwa dane osobowe (adres mailowy) będą przetwarzane w celu przekazania informacji o działaniach promowanych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli dobrowolnie wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie newsletter’a. Dane przekazane Administratorowi poprzez wypełnienie formularza (imię, nazwisko, mail, nr telefonu), do celów udziału w działaniach projektowych fundacji są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji lub przez okres, w którym Administrator jest zobowiązane do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty, a pozostałym zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona.

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wniosek ułatwiający komunikację z Administratorem znajduje się na stronie https://ffis.edu.pl/rodo.

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

udostępnij: