fbpx

FFIS działa na rzecz lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży poprzez projekty technologiczne i innowacyjną edukację zakorzenioną w kontekście społecznym i środowiskowym.

Wspieramy równą edukację cyfrową, opartą na kluczowych kompetencjach XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, współpraca, kreatywności i innowacyjności. Pomagamy przygotować młodzież i dzieci z zagrożonych rodzin do osiągnięcia autonomii, bezpieczeństwa finansowego, możliwości zawodowych opartych na osobistej odpowiedzialności za środowisko i równości społecznej. Aktywnie angażujemy dziewczęta w STEAM, wzmacniając ich przyszłą sytuację społeczną i pozycję ekonomiczną.

Fundacja tworzy programy i projekty, które rozpoznają lokalne uwarunkowania i podejmują wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, praw obywatelskich, polityki społecznej, wdrażania dialogu społecznego i podejścia angażującego darczyńców.

Fundacja została założona przez Małgorzatę Snarską-Nieznańską w 2017 roku i od tego czasu realizuje projekty, m.in:

 • Digital Edu-Lab Orange w Maćkowej Rudzie, sfinansowany przez Fundację Orange (FFIS wśród 25 laureatów ogólnopolskiego konkursu)
 • Odkryj kodowanie, program innowacyjnych szkoleń dla nauczycieli i uczniów z podregionu Suwałki, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Cyfryzacji o 434 000 EUR
 • Sudovia i ja - dzieci cyfrowe odkrywają przyrodę w przedszkolu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) o wartości 102 000 EUR Code For Green - innowacyjny projekt edukacyjny oparty o autorską metodologię FFIS, prowadzony w ośmiu szkołach województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Projekt jest finansowany przez Fundację Pracowników Volkswagena i koordynowany przez Terre des Hommes
 • Rozwój cyfrowy małych dzieci (3-6) z terenów wiejskich poprzez ochronę środowiska i lokalnego dziedzictwa / Europejski Fundusz Społeczny (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego).

Zespół fundacji FFIS składa się z doświadczonych ekspertów i menedżerów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji, edukacji, ochronie środowiska i projektach zorientowanych na prawa obywatelskie. Fundacja współpracuje z doświadczonymi trenerami i zapewnia oparty na badaniach program nauczania dla wszystkich prowadzonych działań.
W ostatnim czasie nasi eksperci prowadzili szereg innowacyjnych inicjatyw, takich jak:

 • programy edukacyjne w Microsoft Polska,
 • Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 14) w Poznaniu (kraj-gospodarz),
 • uczestniczyli w pracach polskiego zespół negocjatorów ds. zmian klimatu,
 • współorganizowali szczyty demokratyzacyjne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i UN HABITAT, prowadzili dialog społeczny wokół strategicznych inwestycji,
 • koordynowali współpracę startapów i korporacji.

W dziedzinie edukacji cyfrowej i wykluczenia cyfrowego FFIS posiada unikalne doświadczenie w realizacji następujących programów:

 • Partners in Learning,
 • Microsoft in Education,
 • School of New Technologies (500 szkół, 130000 studentów, 7000 nauczycieli poprawiających kompetencje cyfrowe i programowe),
 • School in the Cloud (38 innowacyjnych szkół, które wykorzystują ICT do nauczania, uczenia się i zarządzania szkołą),
 • Education Expert (40 nauczycieli uznanych przez Microsoft na poziomie międzynarodowym za najbardziej innowacyjnych edukatorów),
 • Showcase School (40 szkół spośród 800 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).

CodeForGreen® to autorski program Fundacji, finansowany ze środków fundacji terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung, w którym od 2018 roku uczymy młodzież rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą nowych technologii i programowania. Rozwijamy również kompetencje cyfrowe nauczycieli i wspólnie wdrażamy nowe metody pracy z uczniem. Aktualnie program realizowany jest w 8 szkołach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Bierze w nim udział 160 uczniów oraz 16 nauczycieli.

Rozwijamy i wzmacniamy przy tym kluczowe kompetencje jak współpraca, kreatywność, odpowiedzialność, krytyczne myślenie i innowacyjność, działając w oparciu o pracę metodą pogłębionej empatii, design thinking i metody projektowe.

Wierzymy, że młodzież świadoma zagrożeń i wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi świat, z entuzjazmem i chęcią podejmie się prób ich adresowania i rozwiązywania. W przyjaznych przestrzeniach pracowni Code For Green, które zostały zaprojektowane przez FFIS, młodzież spotyka się na zajęciach pozalekcyjnych, ucząc się o współczesnych wyzwaniach środowiskowych i o tym, jak można rozwiązywać za pomocą nowoczesnych technologii. Wyposażone w nowoczesną infrastrukturę badawczo-edukacyjną pracowanie stają się poligonem doświadczalnym, laboratorium i warsztatem dla młodzieży, która identyfikuje lokalne problemy, analizuje je, szuka najlepszych rozwiązań, zawsze wykorzystując perspektywę użytkownika. W pracowniach młodzież wykonuje i testuje prototypy rozwiązań, aplikacje, gry i fizyczne rozwiązania, które udaje się potem wdrożyć w lokalnych społecznościach.

Program Code for Green jest najważniejszym programem fundacji i realizuje zarazem jej kluczowe cele, jakimi są:

 • Redukcja zagrożeń wykluczeniem cyfrowym młodzieży,
 • Równy dostęp do innowacyjnej edukacji zwiększającej szanse na opartym o technologie rynku pracy przyszłości (w tym dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem),
 • Wzmocnienie młodych kobiet oraz zapewnienie równości płci poprzez edukację w obszarach STEM,
 • Wzmocnienie postaw i umiejętności zapewniających zrównoważony środowiskowo rozwój oraz ochronę klimatu (rozumienie lokalne i globalne).

team for green

Cecilia Yang has been making things since she was old enough to hold a pen to paper. She hasn’t slowed down since, dabbling in a range of creative pursuits.

Małgorzata Snarska-Nieznańska

wealth management

target

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.