fbpx

Konkurs o warsztat z Design Thinking

Zapraszamy do wzięcia udział w naszym konkursie i wygrania warsztatu Design Thinking w swojej szkole! 

Jeśli marzysz o poznaniu fascynującego świata projektowania rozwiązań Design Thinking teraz masz szansę to zrealizować! 

  🌟** Jak wziąć udział? **🌟   

  1. Zaproś jak najwięcej znajomych nauczycieli lub edukatorów do naszej Platformy Edukatorów Klimatycznych CEOP. 
  2. Jeśli nie jesteś członkiem CEOP –> wypełnij formularz tu: Dołącz do sieci Edukatorów Klimatycznych! –> a my wyślemy Ci zaproszenie do platformy 
  3. Jeśli jesteś już członkiem CEOP –> wejdź na platformę –> wejdź w zakładkę Zaproś znajomych –> zaproś jak najwięcej edukatorów 
  4. Osoba, która skutecznie zaprosi największą liczbę edukatorów lub nauczycieli do sieci CEOP = wygrywa! 🚀 

 🏆 Nagroda: 

Darmowy warsztat z Design Thinking w Waszej szkole lub innej wyznaczonej placówce! 

To niepowtarzalna okazja do zdobycia cennego doświadczenia i umiejętności! 

 📅 Termin konkursu: 

Start: [14.12] 

Zakończenie: [31.12] 

Nie czekaj! Im więcej znajomych się zarejestruje w CEOP, tym większa szansa na zwycięstwo. Pamiętaj, że z każdym zaproszeniem jesteś krok bliżej do wyjątkowego warsztatu z Design Thinking. 

 Twój udział w konkursie pomoże też w promowaniu wiedzy o tym jak rozmawiać i uczyć o zmianie klimatycznej, a im więcej świadomych edukatorów, tym lepiej dla Planety! 

Dziękujemy za Wasze wsparcie i udział w konkursie! Powodzenia! 🚀✨ 

  

Regulamin Konkursu „Zaproś do CEOP i Wygraj” 

1. Postanowienia Ogólne: 

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, z siedzibą w  

Buda Ruska 19C. Kod pocztowy. 16-503. Miejscowość. Buda Ruska. 

1.2. Konkurs ma na celu promocję platformy edukacyjnej CEOP. 

2. Warunki Uczestnictwa: 

2.1. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich pełniacych rolę edukatora w zakresie zmiany klimatu, ochrony wód lub bioróżnorodności, np. nauczycieli. 

3. Zasady Konkursu: 

3.1. Aby wziąć udział, uczestnik musi zareejstrowac się na platformie CEOP i zaprosić jak największa liczbę osób. 

3.2. Konkurs wygra osoba – członek platformy CEOP, która skutecznie zaprosi największą ilość edukatorów, nauczycieli do sieci CEOP. 

3.3. Zaproszenie do sieci CEOP dokonuje się poprzez platformę, a za osobę zaproszoną uważa się osobę, która przyjmie zaproszenie i zarejestruje się jako członek platformy CEOP. 

4. Nagroda: 

4.1. Zwycięzca zyska prawo wyznaczenia szkoły lub instytucji, w której zostanie przeprowadzony warsztat Design Thinking.  

4.2. Termin warsztatu będzie uzgodniony wspólnie przez Organizatora i Instytucję Goszczącą, ostateczny termin realizacji to 31.02.2024. 

4.3. Koszty warsztatu, w tym w szczególności – dojazd trenera, materiały, karty do flipczartów pokrywa Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych (Organizator) 

4.4. Po stronie instytucji, w której odbywa się warsztat (Instytucja goszcząca) jest 

– zapewnienie Sali, krzeseł i trzech stołów 

– zapewnienie 3 flipczartów lub innej możliwości prezentowania wyników prac (możliwość przyklejania na ścianach, oknach, drzwiach) 

– catering, jeśli konieczny wg Instytucji goszczącej 

4.5. Aby warsztat był efektywny, może wziąć w nim udział max 25 osób, w tym dorośli i dzieci w wieku 12+. O ilości uczestników i ich wieku, Instytucja goszcząca jest zobowiązana powiadomić organizatora min 2 tyg. przed terminem warsztatu 

4.6. Warsztat trwać będzie od 4- 6 godzin w zależności od wieku uczestników 

4.7. Tematyka warsztatu zostanie ustalona wspólnie z Instytucją goszczącą, w ogólnej perspektywie dotyczyć będzie kwestii związanych z ochroną klimatu, wody, powietrza lub bioróżnorodności. 

4.8. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu. 

4.9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani nie jest przenoszalna. 

5. Okres Trwania Konkursu: 

5.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.12.2023 i kończy się dnia 31.12.2023. 

6. Ogłoszenie Wyników: 

6.1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7.01.2023 na stronie internetowej www.ffis.edu.pl

6.2. Zwycięzca zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową. 

7. Postanowienia Końcowe: 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu w dowolnym momencie.