fbpx

Wsparcie dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce

Projekt wspiera dzieci i młodzież uchodźczą z Ukrainy w procesie uczenia się w szkole oraz w integracji z polskim społeczeństwem. Dzięki kompleksowemu podejściu, wspierane są zarówno same dzieci i młodzież, jak i ich otoczenie – nauczyciele, społeczność szkolna i rodzice – w celu zapewnienia młodym ludziom szybkiej asymilacji i trwałych perspektyw na przyszłość.

Działania realizowane są przy wsparciu finansowym TDH i VW, w okresie od maja 2022 – czerwca 2024 r.

 Projekt przewidziany jest dla dzieci z Polski i Ukrainy w dwóch przedziałach wiekowych: 6-12 lat i 13-18 lat oraz dla kadry nauczycielskiej (nauczycieli i psychologów szkolnych oraz zespołów z lokalnych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Do uczestnictwa zaproszone są osoby z 8 szkół i 5 lokalnych poradni psychologiczno-pedagogicznych w 3 województwach, w sumie:

● 210 nauczycieli i psychologów

● 400 dzieci polskich i ukraińskich (w grupach mieszanych, w których min 50% stanowią uczniowie z rodzin uchodźczych)

● 60 dzieci z okolic Suwałk biorących udział w półkoloniach

● 40 asystentów kulturowych i nauczycieli wspomagających

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH W POLSCE:

1. szkolenie online w zakresie interwencji kryzysowej

2. szkolenie online w zakresie wspierania uczniów z Ukrainy w radzeniu sobie z traumą wojenną 3.         webinaria dotyczące radzenia sobie z traumą i wspierające adaptację w nowych warunkach dla dzieci i rodziców uchodźczych

4. konsultacje psychologiczne indywidualnych przypadków oraz wsparcie mentorskie kadry szkół objętych projektem

5. szkolenia dla asystentów kulturowych i nauczycieli wspomagających

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW Z UKRAINY I POLSKI:

1. zajęcia design thinking, mające na celu poszukiwanie rozwiązań na integrację (jednorazowe zajęcia prowadzone dla społeczności szkolnej – nauczyciele, uczniowie, kadra psychologiczna

2. stałe, cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzone metodami edukacji przyrodniczej, mające na celu wsparcie procesu redukcji traumy, wsparcie procesu integracji i oswajania się z nowym miejscem

3. wyjazd edukacyjno-integracyjny do Parku Narodowego Ujście Warty dla grupy 160 dzieci, obejmujący warsztaty i zajęcia terenowe oraz popołudnie integracyjne

4.  Półkolonie dla dzieci na Suwalszczyźnie

W ramach naszej działalności zdiagnozowaliśmy 3 istotne dla tych dzieci problemy: bariera językowa i kulturowa, w tym różnice w kulturze funkcjonowania szkół w Ukrainie i Polsce, trauma związana z wojną oraz zmianą miejsca życia oraz konsekwencje zdalnej nauki dzieci pozostających w ukraińskim systemie edukacji. Sposobem na pomoc w ich rozwiązaniu są właśnie PORTy, gdzie dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry mogą uczyć się,  integrować, rozwijać umiejętności i zainteresowania i spędzać wolny czas. W projekcie powstaną: Port Polkowice i Port Suwałki, do których zaproszonych zostanie łącznie ok. 100 dzieci pozostających w ukraińskim systemie nauczania.