fbpx

Aktualne zamówienia

AKTUALNE ZAMÓWIENIA:

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ:

Zapytanie ofertowe nr 1/FFIS/2021 wraz z załącznikami. Dotyczy dostawy samochodu dostawczego do projektu „Mobilna pracownia edukacyjna”. Ofertę należy składać do 7 listopada 2021 roku, do godziny 12:30.

Zapytanie ofertowe nr 2/FFIS/2021 na dostawę samochodu dostawczego do projektu „Mobilna pracownia edukacyjna” wraz z załącznikami.
Ofertę należy składać do 16 grudnia 2021 roku, do godziny 12:30

Zapytanie na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych do projektu „Code for Green” wraz z załącznikami z dnia 6 grudnia 2021 roku. Dotyczy dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych do
projektu „Code for Green”. Ofertę należy składać do do 13.12.2021 r. do godziny 15:30.