fbpx

Podsumowanie projektu: Mali przyrodnicy z Puńska kodują!

Po ponad 1250 godzinach zajęć w ramach programu „Mali przyrodnicy kodują” kończy się jego tegoroczna edycja. Niezwykły projekt polegający na łączeniu w nauce i zabawie różnych dyscyplin takich jak przyroda, nowe technologie, muzyka, języki obce angażował przedszkolaki ze wsi Puńsk z Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania. W projekcie wzięła udział setka dzieci i pięcioro nauczycieli, którzy także byli objęci dodatkowymi szkoleniami i zdobyli m.in. certyfikaty kompetencji zawodowych nauczania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt, ”Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem nauczania w Puńsku”, który prowadzi Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych (FFIS) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Puńsk i Przedszkolem Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Był realizowany od września 2020 roku i zakończy się w lipcu 2021.

Program „Mali przyrodnicy kodują” nie opiera się na poznawaniu konkretnych dziedzin w oderwaniu od siebie. Wiedza jest wzmacniania przez wielowątkowe, wynikowe powtarzanie zagadnień.” – wyjaśnia Małgorzata Lewandowska, koordynatorka programu z ramienia Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych.

Dla przykładu – na zajęciach z przyrody z nauczycielem dzieci poznają nowego ptaka, którego zaobserwowały. Następnie podczas zajęć z ekspertem otrzymują pogłębioną informację o nim. Często ta wiedza wykracza poza standardowe opisy. Dzieci dowiadują się jak dokładnie wygląda ptak, jak żyje, jakie ma zwyczaje, gdzie mieszka, czy ma jakieś szczególne nawyki, i jaką pełni rolę w ekosystemie. Dalej, podczas zajęć z kodowania dzieci tworzą, zaobserwowaną wcześniej, drogę lotu lub układają własną, na podstawie zdobytej wiedzy o jego zwyczajach. Na zajęciach z j. angielskiego poznały nowe słowa, które są związane z ptakami: (ptak, gniazdo, dom, latać, w prawo…w lewo… prosto… kolory które miał na piórach). Z kolei zajęcia muzyczno-taneczne zostały wykorzystane na znane gry i zabawy, piosenki (także te z lokalnej kultury tradycyjnej) o tematyce ptaków. Podczas zajęć z przedsiębiorczości dzieci rozmawiały o nim z pedagogiem, zastanawiając się czy taki ptak żyje w jakimś systemie powiązanych ze sobą czynników. Podczas m. in. takich zajęć dzieci analizowały życie pszczół, które robią miód. Szybko doszły do tego, że w przypadku tych owadów system naczyń powiązanych ze sobą jest niezwykle misterny i dotyka nie tylko przyrody, ale także człowieka.

Tym co wyróżnia program jest to, że nauczyciele nie otrzymują szczegółowych scenariuszy zajęć.

Precyzyjne opisy jak powinny przebiegać dane zajęcia eliminują kreatywność u nauczycieli, a do tego powodują, że nie mogą oni reagować na jakieś nowe czynniki, które mogłyby ubogacić zajęcia” – wyjaśnia Małgorzata Snarska-Nieznalska, Prezes Fundacji FFIS.

Nauczyciele, którzy uczestniczą w projekcie nie tylko są odpowiedzialni za prowadzenie zajęć, ale otrzymują również możliwość własnego rozwoju. Pedagodzy przedszkolni programu „Mali przyrodnicy kodują” otrzymali do dyspozycji trzy ścieżki, które mogli zrealizować podczas trwania projektu. Pierwsza zakończona oficjalnym certyfikatem kompetencji zawodowych VCC dotyczyła obszaru Technologii Informacyjno-Komunikacyjnym i nauczania młodszych dzieci. Dwie pozostałe ścieżki dotyczyły umiejętności społecznych oraz kompetencji rozwijania innowacyjności i kreatywności metody pracy z uczniem w wieku przedszkolnym poprzez m.in. design thinking.

Program „Mali przyrodnicy kodują” to również duża ilość sprzętu, który doposażył przedszkole. Została też poprawiona infrastruktura informatyczna, w tym przepustowość łącza internetowego. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. roboty edukacyjne do nauki kodowania Photon i Ozoboty, tablety do pracowni mobilnej, monitory interaktywne, laptopy, mikroskopy, eksperymentalne ogródki-laboratoria, ławeczka sensoryczna, deska balansująca czy multimedialny zestaw logopedyczny.

Efektywność projektu wyznaczają wyniki prowadzonej w czasie jego trwania diagnozy. Wywiady z dziećmi sprawdzają ich potrzeby, kompetencje i umiejętności. Po zakończonym projekcie diagnozowany jest progres od momentu badania wstępnego. Badanie jest prowadzone metodą obserwacji lub testów przygotowanych przez prowadzących zajęcia.

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych działa od 2018 roku. Organizacja prowadzi projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu przyrody, ochrony środowiska oraz technologii cyfrowych. Autorskie programy prowadzone przez fundację wspierają głębokie doświadczanie przyrody oraz budują postawę aktywną wobec technologii informatycznych u dzieci przedszkolnych i młodszych uczniów szkoły podstawowej. Fundacja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami: NGOs, instytutami badawczymi, firmami. Główna siedziba mieści się w Budzie Ruskiej.